Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

niczegoniezaluje

Rozstawanie stało się dla mężczyzn niezwykle łatwe psychiczne. Pękła jakaś bariera społeczna do niedawna uznawana za nienaruszalną.

No niby fajna jest – myśli facet. – Na razie wystarczy, ale może gdzieś jest ta lepsza? 

Przysięga małżeńska powinna obecnie brzmieć: póki lepsze cycki nas nie rozłączą. 

Poza tym nie zapomnijmy o biologii. Za pierwszym razem jest najgoręcej  – prawda? Bo jej nie znasz. Bo jest zagadką. Bo nie wiesz jak wygląda nago. Później ci spowszednieje. Ale to będzie później. 

Mężczyźni (kobiety coraz częściej też, ale ich okres przydatności do spożycia jest krótszy) zachowują się jak hazardzista w kasynie.

Na zasadzie, spróbuję jeszcze raz. A może tym razem zgarnę wszystko. A jak mi nie wyjdzie to po prostu wrócę do domu. Do tej którą mam.

— znowu Piotr C
niczegoniezaluje
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
niczegoniezaluje
Wierzę, że śmiech jest najlepszym spalaczem kalorii. Wierzę w pocałunki, dużo pocałunków. Wierzę w bycie silnym, kiedy wygląda na to, że wszystko idzie w złym kierunku. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny są tymi najpiękniejszymi. Wierzę, że jutro jest nowy dzień i wierzę w cuda.
— Audrey Hepburn
niczegoniezaluje
Wystarczy sekunda, żeby ktoś zmienił twoje życie tak, że już nigdy nie będzie takie samo. Jedna sekunda.
— Dennis Lehane
niczegoniezaluje
niczegoniezaluje
niczegoniezaluje

Prawdziwa kobieta potrafi wszystko zrobić sama, ale prawdziwy mężczyzna jej na to nigdy nie pozwoli.

— jachcenajamajce
niczegoniezaluje
8069 6058
I love it  <3
Reposted frominfinity-yolo infinity-yolo
niczegoniezaluje
8607 a2ea
Good idea!!
Reposted frominfinity-yolo infinity-yolo
niczegoniezaluje
" W życiu bowiem istnieją rzeczy, o które warto walczyć
                                           do samego końca"

                                  
                                                                                                         Paulo Coelho
Reposted frominfinity-yolo infinity-yolo
niczegoniezaluje
Wierz w marzenia , bo w nich ukryte
             są bramy do wieczności
— Khali Gibran
Reposted frominfinity-yolo infinity-yolo
niczegoniezaluje
0876 eda9
Reposted frominfinity-yolo infinity-yolo
niczegoniezaluje
0684 69ea
Reposted fromyouuung youuung viainfinity-yolo infinity-yolo
niczegoniezaluje
4361 d85d
Reposted fromiamstrong iamstrong viainfinity-yolo infinity-yolo
niczegoniezaluje
7366 9f41
Reposted frominfinity-yolo infinity-yolo
niczegoniezaluje
5749 b59d
niczegoniezaluje
0097 e4be
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl